Virksomhedsanalyse – små virksomheder

Få styr på det strategiske grundlag:

Lad os gennemgå din virksomhed og finde ud af – og få beskrevet – hvad er godt og hvad er skidt? Hvad er jeres stærke og svage sider? Hvor kan der sættes ind for at forbedre driften, medarbejdertilfredsheden, kvaliteten osv.  – og resultatet?

  • Vi udfærdiger en strategiplan, der beskriver, hvad du vil med din virksomhed. Hvilke produkter og ydelser? Hvilke kundegrupper? Hvad kan I og hvad vil I kunne? Hvad er jeres holdning til en række spørgsmål: etik, kvalitet, service osv.? Hvad er den overordnede målsætning mht. størrelse, økonomi, tid osv.?

Forretnings- og handlingsplan:

  • Vi udarbejder en struktur for løbende Forretnings- og Handlingsplaner for et år ad gangen. Planen indeholder konkrete målsætninger for de enkelte forretningsområder. Hvordan er vores situation just nu (vores marked, vores evner og kapacitet mv.)? Hvad vil vi opnå, og hvordan? Hvilke virkemidler skal sættes ind? Og hvad opnår vi så (budget)?

Kontakt Erik Ravnkilde for en snak om, hvordan vi måske kan hjælpe netop jer.