Om E.R. Consult ApS:

E.R. Consult ApS er et én-mands konsulentfirma med særlig kompetance i etablering og drift af små virksomheder. Indehaveren, Erik Ravnkilde, har med en baggrund som teknikumingeniør bestredet forskellige lederjobs; først i større, koncernejede virksomheder, hvor han lærte hvorledes store firmaer organiserer sig med strategi- og handlingsplaner, budgettering og raportering – og erfarede hvordan en ukontrolleret planlægnings- og mødestruktur hurtigt kan bevirke en mængde innovativ energi brændt af som “gnidningsvarme” mellem forskellige afdelinger og funktionsområder, med efterhånden uengagerede og inkompetente ledere. Bl.a. inspireret heraf har han de senere år fokuseret på små, overskuelige organisationer, med høj grad af medarbejder-indflydelse og -engagement – med delvis medarbejder-eje, og hvor alle således er “med til at drive virksomheden”.

Først var han i 1986 med til at starte virksomheden CNE A/S som et elektronik-produktudviklingsselskab i Wittenborg koncernen. Senere, i 1990 etableredes – også i Wittenborg regi – ingeniør- handels- og servicevirksomheden Møntsystem as, der solgte selvbetjente betalingsanlæg og plastkort. Denne virksomhed blev i 1994 overtaget af Erik Ravnkilde – med alle medarbejdere som med-aktionærer.

Møntsystem as blev i 2010 afhændet til en ny ejer, der siden har omdøbt firmaet til CardCoin System A/S.  Herefter etablerede Erik Ravnkilde konsulentvirksomheden E.R. Consult ApS, der nu tilbyder assistance til iværksættere og ejere af mindre virksomheder, der ønsker at etablere en moderne og funktionsdygtig organisation. Desuden stiller firmaet sin faglige ekspertice til rådighed, når det gælder projekter med plastkort, selvbetjente betalingssystemer, forskellige former for automater mv.  Helt specielt tilgodeses Erik Ravnkildes gamle passion for liv og færdsel i naturen ved arrangering af vandreture på fjeldet i Norge.